RO
/
ENG
Conectare

AFISEAZA-TE LA CINEGOLD

                                                                                                       Regulament promotie “AFISEAZA-TE LA CINE GOLD”

 

Art. 1. Organizatorul Promotiei

Organizatorul Promotiei  este CINE GOLD Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 85, sector 1, Romania. Promotia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Acest Regulament descrie modul de desfasurare a Promotiei si are caracter obligatoriu pentru toti participantii. Orice modificare a prezentului Regulament de catre Organizator trebuie sa se faca cu anuntul prealabil al publicului.

Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei

Promotia se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 20.08.2021 pana la data de 31.12.2021.

 

Art 3. Tema promotiei si modalitatea de desfasurare

Tema Promotiei: Cumpara de la casierii bilete la film  si un meniu: popcorn mic + Cappy 0,33 L si ai sansa sa primesti gratuit un poster de film din proiectiile care au rulat in Cine Gold. Afisele de film se distribuie gartuit, in limita numarului de afise disponibile, respectand principiul „primul venit, primul sevit”.

Organizatorul va pune la dispozitia participantilor o evidenta cu afisele disponibile din care participantii pot alege doar 1 exemplar.

 

Art. 4. Drept de participare

Au drept de participare numai persoanele fizice cu domiciliul in Romania, indifirent de sex sau varsta, care au achizitionat un bilet la film si un meniu: popcorn mic + Cappy 0,33L.

Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

• angajatii organizatorului sau rudele acestora in linie directa;

• angajatii oricaror companii colaboratoare ale organizatorului implicate in realizarea oricaror

activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei sau rudele acestora in linie directa.

 

Art. 5. Premiile Promotiei

In cadrul actiunii “AFISEAZA-TE LA CINE GOLD” se vor acorda, pana la epuizarea stocului existent, afise cu filmele care au rulat in Cine Gold.

In total pe intreaga perioada a Promotiei sunt puse la dispozitie un numar de 300 de afise .

 

Art. 6 Intrarea in posesia premiilor

Participantii la Promotie isi pot ridica premiile de la sediul CineGOLD din Mall Promenada Sibiu, Str. Lector 1-3A, etaj 2.

 

Art. 7 Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 8 Regulamentul Promotiei

Regulamentul Promotiei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul www.cinegold.ro si pe pagina de Facebook CineGOLD Sibiu.

 

Art. 9  Prelucrarea datelor personale

Participarea la aceasta Promotie presupune acceptul participantilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris numele, prenumele, imaginea inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica Promotia, fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru Participanti.

 

Art. 10 Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Participarea la Promotie implica acordul participantilor ca numele/imaginea lor sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator pe website-ul https://www.cinegold.ro/, pe pagina de Facebook CineGOLD Sibiu precum si in orice materiale publicitare.