RO
/
ENG
Conectare

' Tombola Toamnei'

Regulament “TOMBOLA TOAMNEI

(5 septembrie – 1 octombrie 2020)

Art. 1. Organizatorul Tombolei

Organizatorul Tombolei, denumita in continuare “Tombola Toamnei” este CINE GOLD Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1 A, sector 1, Romania. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii

Acest regulament descrie modul de desfasurare a tombolei si are caracter obligatoriu pentru toti

participantii. Orice modificare a prezentului regulament de catre organizator trebuie sa se faca cu anuntul prealabil al publicului.

Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor

prezentului regulament.

Deciziile organizatorului privind campania promotionala sunt aplicabile tuturor participantilor.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Tombolei

Tombola se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei in perioada: septembrie - octombrie 2020 si va contine 4 etape astfel:

Etapa 1 se va desfasura in perioada 5  – 12 septembrie 2020, cu extragere a castigatorilor in 12 septembrie

Etapa 2 se va desfasura in perioada 13 – 19 septembrie 2020, cu extragerea castigatorilor in 19 septembrie

Etapa 3 se va desfasura in perioada 20 – 26 septembrie 2020, cu extragerea castigatorilor in 26 septembrie

Etapa 4 se va desfasura in perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2020, cu extragerea castigatorilor in 1 octombrie

Art 3. Tema Tombolei si modalitatea de desfasurare

Tema Tombolei: Orice bilet cumparat online aduce posesorului sansa de a gastiga un „Popcorn Gigant CineGOLD”. Pentru a achizitiona bilete online si a intra in tragerea la sorti este nevoie de un cont pe www.cinegold.ro.

Fiecare persoana care cumpara online biletele la film primeste un cod de participare electronic, seria si numarul biletului, acestea avand valoarea de tichet de participare (tichet permanent la tombola). Seria si numarul biletului sunt inscrise intr-o baza de date care va permite efectuarea extragerii castigatorului.

Tombola aduce premii saptamanale constand in „Popcornul Gigant CineGOLD”.

Regulamentul tombolei este disponibil pentru toti utilizatorii platilor online pe www.cinegold.ro si pe pagina de Facebook CineGOLD Sibiu.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la lipsa de acuratete a datelor completate de participanti la inregistrare si care are drept consecinta imposibilitatea contactarii prin telefon sau email.

Castigatorii vor fi contactati prin telefon sau email, numele titularilor de tichete castigatoare fiind afisate pe contul de Facebook CineGOLD Sibiu in ziua extragerii.

Art. 4. Drept de participare:

Se pot inscrie in vederea participarii la „Tombola Toamnei” numai persoanele fizice („Participantii”)  cu varsta de cel putin 18 ani care sunt membri inregistrati pe www.cinegold.ro.

Nu pot participa la tombola angajatii organizatorului sau rudele acestora in linie directa.

Toti cei care achizitioneaza bilete online de pe www.cinegold.ro sunt inscrisi automat la tombola.

Art. 5. Premiile Campaniei

In cadrul actiunii “TOMBOLA TOAMNEI” se vor acorda, saptamanal, urmatoarele premii:

  • 1 premiu pe saptamana constand in „Popcornul Gigant CineGOLD”, reprezentand 3 kg de popcorn;

In total pe intreaga perioada a campaniei sunt puse la dispozitie un numar total de 4 premii.

Nu este posibila preschimbarea in bani a premiilor oferite in cadrul acestei actiuni.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a crea oferte speciale ce vizeaza acumularea tichetelor la tombola, numarul de premii oferite sau tipul premiilor oferite la tombola, modificarile urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin publicarea ofertelor pe contul de Facebook CineGOLD. Anuntarea ofertelor poate fi facuta in ziua intrarii in vigoare a modificarilor sau cu 24 de ore inainte.

Premiile neacordate ca urmare a invalidarii castigatorilor vor ramane in proprietatea Organizatorului.

Art. 6. Desemnarea castigatorilor si validarea premiilor

1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti printr-o platforma de software in zilele de:

• 12 septembrie 2020 pentru utilizatorii din saptamana 5-12 septembrie

• 19 septembrie 2020 pentru utilizatorii din saptamana 13-19 septembrie

• 26 septembrie 2020 pentru utilizatorii din saptamana 20 -26 septembrie

• 1 septembrie 2020 pentru utilizatorii din saptamana 27-1 octombrie

Pentru fiecare etapa va fi desemnat cate 1 castigator, cate unul pentru fiecare dintre premiile indicate la Articolul 5 din acest regulament.

2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorii prin telefon sau email, la adresa de email furnizata de acestia la momentul inregistrarii contului. Castigatorii au un termen total de 7 zile calendaristice de la momentul email-ului de informare pentru a ridica premiul.

3. In cazul in care castigatorii nu raspund in termenul prevazut,  nu isi revendica premiul sau refuza premiul acesta este considerat castigator invalidat si va pierde orice drept asupra premiului castigat.

4. Castigatorul invalidat va fi informat de acest fapt prin email, fiindu-i indicat si motivul care a determinat invalidarea.

5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei tombole.

Art. 7 Intrarea in posesia premiilor

Castigatorii sunt asteptati la sediul CineGOLD din Mall Promenada Sibiu, Str. Lector 1-3A, etaj 2 pentru a-si ridica premiul.

Art. 8 Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 9 Prelucrarea datelor personale

Prin înscrierea si participarea la tombola, participantii sunt automat de acord :

  • cu prevederile prezentului regulament;
  • ca datele lor personale sa intre in baza de date a organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor tombolei;
  • cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile de mai sus;
  • ca numele, prenumele, imaginea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare pe pagina de internet si Facebook a organizatorului fara alte obligatii sau plati;

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile regulamentului european privind protectia datelor cu caracter personal, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii tombolei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la tombola.

Participarea la aceasta tombola presupune acceptul participantilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris numele, prenumele, imaginile inregistrate de organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre organizator a acestor imagini  se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru participanti.